Zrada pivovarských koní

Sedí na zápraží - slunce hlavy smaží
Dusno je takový, že řezníci ho krájí
Zas vyschla pípa - starosta sípá
A koně pivovarský pořád nikdo neslyší
Do vesnice každej pátek vozí pivo z města
Zapřáhnou dva silný koně, je to dlouhá cesta
Pod velikou plachtou na voze se sudy tlačí
Pokud není velký vedro, na týden to stačí
A zatím v lese - kočí se třese
Koně ho svázali a narazili sudy
Sedí pod lípou - otáčí pípou
Veselé řehtání se do krajiny nese
Ve vesnici každej pátek sedí chlapi v hospodě
Pokud mají dosti piva, je to všechno v pohodě
V tomhle vedru, co je dneska, pivo dávno došlo
Hostinskýmu jeho dítě žízní málem pošlo

REF:
Dva velicí koně - zpili se jak koně
Jen nemějte o ně - vůbec žádnej strach
Komu to vadí - ať je nehladí
Vždyť jsou jen mladí - a úplně na prach

Leží na zápraží - slunce hlavy smaží
Dusno je takový, že udusilo lidi
Sucho je suchý - Smetana hluchý
Ty koně zradili, snad Bůh tohleto vidí